Interacties tussen plant en bestuiver bij hoge temperaturen

Download Onmisbare informatie over bestuiving bij hoge temperaturen

In de tomatenteelt is de juiste bestuiving het meest kritische proces voor de vruchtzetting, de opbrengst en de kwaliteit. Slecht bestoven bloemen groeien nooit uit tot eersteklas vruchten, hoe perfect het door de teler gecreëerde klimaat ook is. De bestuiving verdient daarom de grootst mogelijke aandacht. Voor een goede bestuiving zijn veel aspecten van belang. De bestuivende insecten, de groeikracht van de planten de omgevingsomstandigheden: dat alles speelt een belangrijke rol. Het is dus bijzonder belangrijk om te weten wat de directe en langetermijneffecten van hitte zijn op de planten, de bloemen en de bestuivende insecten zoals hommels.

Deze whitepaper gaat over de invloed van het klimaat (temperatuur, straling, vochtigheid) op planten, bestuiving en hommels. De whitepaper bevat ook een handige ”Samenvatting van maatregelen om planten en bestuivers te beschermen bij hoge temperaturen”'.

`

Thank you for your interest!

Download

Want the latest insights on more topics? Check out other News.

Onmisbare informatie over bestuiving bij hoge temperaturen